Powrót do Szybowce

ORLIK II 1:3

ORLIK II skala 1:3

Rozpiętość 5m

Długość 2,1m

Waga 10,5kg