Powrót do Szybowce

SZD 12A Mucha Sto

Rozpiętość: 3,75m
Długość:1,75m
Masa: 7,5kg