Powrót do Szybowce

SZD 21 2B Kobuz 3 1:3

SZD-21-2B Kobuz3 skala 1:3
Rozpiętość 4.35m
Długość 2.25m
Waga 11kg.