Powrót do Szybowce

SZD 55 Promyk 1:3,5

SZD 55 Promyk skala 1:3.5
Rozpiętość 4.28m
Długość 1.99m
Waga 6kg.
Producent „Wistmodel”