Powrót do Szybowce

SZD 24 Foka 4 1:2,9

SZD 24 Foka4 skala 1:2.9
Rozpiętość 5m.
Długość 2.33m
Waga 12kg
Producent Bruckman Modellbau