Powrót do Szybowce

ASW 27 1:2

Rozpiętość 7,5m
Długość 3,27m
Masa do lotu 23kg