Nowości dla organizatorów na sezon 2016

Zgodnie z ustaleniami podczas finału Pucharu ATTP, przyjęliśmy zaproponowane przez Janusza Olszówkę zmiany dla organizatorów zawodów o Puchar ATTP.

Najważniejsze z nich to:

1. Jednakowa wysokość opłaty startowej na wszystkich zawodach,  40zł

2. 50% opłaty startowej trafia do poszczególnych holowników wprost proporcjonalnie do ilości wykonanych holi.

3. 50zł z każdej imprezy odkładane jest na zakup Pucharu ATTP

4. Jednocześnie w związku ze zmniejszeniem funduszu wpisowego jaki i ze względów sanitarnych odchodzimy od ogólnego wyżywienia i piwa.

5. Kosmetycznej zmianie ulega również strefa lądowania, dochodzi dodatkowe pole dziesięciu metrów na obu końcach pasa jako dozwolona strefa przyziemienia lecz za zatrzymanie się w niej będzie nadal zero punktów.

Ostatnia zmiana podyktowana jest coraz większą ilością modeli w skali 1:3 i 1:2,5 o znacznej masie  które po przyziemieniu na progu pasa nie były w stanie bezpiecznie wyhamować w strefie wysoko punktowanej.

Wieczorne  tradycyjne Ognisko i Grill oczywiście pozostają, lecz zaopatrzenie w mięsiwo i opitek organizują zawodnicy na zasadzie kto na co ma ochotę.